Odkładasz środki z myślą o emeryturze na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)? Masz prawo do skorzystania z ulgi podatkowej. Sprawdź, kiedy i w jaki sposób ją rozliczyć.

Jeśli chodzi o IKZE, ulga podatkowa stanowi czynnik zachęcający do regularnego oszczędzania na emeryturę. Istnieje bowiem możliwość uzyskania zwrotu części wpłaconych środków przy składaniu rocznej deklaracji PIT.

Ile można odliczyć?

Na wysokość ulgi podatkowej wpływają trzy zasadnicze czynniki:

  • aktualny limit wpłat
  • kwota wpłaconych środków na IKZE
  • stawka płaconego podatku.

Biorąc pod uwagę, że limit wpłat w 2017 roku wynosi 5 115,60 zł, maksymalnie można odliczyć 1 637 zł (zasady ogólne, druga skala podatkowa). Jeżeli jednak wpłacona kwota jest niższa, wówczas wysokość ulgi będzie do niej proporcjonalna.

Przykład 1. Załóżmy, że podatnik rozlicza się podatkiem liniowym (19%). Wpłacając w sumie 4 750 zł na IKZE, ulga podatkowa wyniesie 902,50 zł.

Przykład 2. Załóżmy, że podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych i znajduje się w I progu podatkowym. W ciągu roku na IKZE wpłacił łącznie 5000 zł, dlatego ulga podatkowa wyniesie 900 zł.

Źródło przychodu nie ma znaczenia

Ulgę podatkową w ramach IKZE można rozliczyć niezależnie od źródła przychodu. Podatnik ma prawo do uzyskania ulgi zarówno w przypadku osiągania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zarobków otrzymywanych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, itp.

IKZE – ulga podatkowa nie dla wszystkich

Ulga podatkowa dostępna w przypadku odkładania środków na IKZE nie przysługuje wszystkim podatnikom. Mogą się o nią ubiegać wyłącznie osoby, które rozliczają się:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej, tj. składają PIT-37 lub PIT-36
  • liniowo (płacą 19% podatku) tj. składają PIT-36L
  • rozliczają się ryczałtem ewidencjonowanym ) tj. składają PIT-28,

Warto przy tym podkreślić, że obowiązująca w ramach IKZE ulga podatkowa przysługuje osobom rozliczającym się indywidualnie, z małżonkiem lub jako podatnicy samotnie wychowujący dzieci.

Prawo do ulgi podatkowej nie przysługuje w przypadku:

  • rozliczania się w oparciu o kartę podatkową
  • osiągania przychodów z umów opodatkowanych ryczałtowo (np. umowy zlecenia do 200 zł)
  • rozliczania dochodów z giełdy oraz innych przychodów kapitałowych
  • składania deklaracji z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Rozliczenie wyłącznie na odpowiedniej deklaracji

Aby uzyskać prawo do ulgi podatkowej, należy ją rozliczyć na odpowiednim druku. Chodzi o to, by złożyć właściwy PIT roczny – zgodnie ze sposobem rozliczania się. Warto bowiem mieć świadomość, że inną deklarację będzie składała osoba rozliczająca się na zasadach ogólnych, inną – opodatkowana podatkiem liniowym, a jeszcze inną w przypadku rozliczania się w oparciu o ryczałt ewidencjonowany.

Ważne jest również, aby roczne zeznanie podatkowe PIT złożyć w terminie, tj. do 30 kwietnia właściwego roku kalendarzowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here