Według Brady R, Forrest E, Mizerskiego R, tradycyjne media to” Tradycyjne media (…) były mediami monologu. Za ich pośrednictwem można było się zwracać do odbiorcy w formie drukowanej – gazety, czasopisma, a także za pośrednictwem reklamy pocztowej, radia – fonia jednokierunkowa lub TV – fonia i wizja jednokierunkowe”. (R. Brady, E. Forrest, R. Mizerski, „Marketing, w Internecie”, przeł. T. Walczak, Warszawa 2002) Oznacza to, że za tradycyjne media uznaje się wszystkie dotychczas spotykane media, które nie są związane z siecią internetową.

Co ciekawe powyżej wymienione tradycyjne media korzystają z sieci internetowej – jako medium dla ich reklamy. Tradycyjne media reklamują się więc w Internecie, jako nowym medium reklamy. Co istotne i ciekawe Internet jako medium łączy w sobie wszystkie wymienione formy medium tradycyjnego. W Internecie znajdziesz zarówno głos- jako radio, druk-jako wpisy czy slogany reklamowe, poczta również istnieje jako poczta elektroniczna, TV- jako video, które w sobie również zawiera druk i głos.

Nie dziwi więc fakt, że tradycyjne media zaczynają reklamować siebie w nowym medium – Internecie. Szczególnie tyczy się to radia i czasopism – koniec końców czasopisma powstają internetowe, a i internetowego radia nie brakuje. Marketing w Internecie jest więc współcześnie jedyny, który tak naprawdę się liczy, z którego korzystają wszyscy – nawet konkurencja tradycyjna, a bez którego trudno osiągnąć zadowalające wyniki w sprzedaży i zdobywaniu klientów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here