Na czym polega kredyt inwestycyjny

Kredyt to sposób finansowania, z którego chętnie korzysta wiele polskich firm – zarówno tych małych, jak i średnich oraz dużych. Często powodem są przejściowe problemy, spowodowane na przykład zatorami finansowymi czy kryzysem w branży. Dodatkowe środki mogą być również potrzebne do rozwoju firmy: wprowadzenia nowego procesu produkcyjnego, rozbudowy budynków i wielu innych. Niestety, zyski z bieżącej działalności mogą okazać się niewystarczające, aby tego typu przedsięwzięcia zrealizować samodzielnie, dlatego też sporą popularnością cieszy się kredyt inwestycyjny. Tylko czym on jest i na czym dokładnie polega?

Kredyt inwestycyjny – czym jest?

Kredyt inwestycyjny to, jak wskazuje już sama jego nazwa, rodzaj kredytu przeznaczony na zrealizowanie w firmie określonej inwestycji.

Wniosek o kredyt inwestycyjny nie może być umotywowany bliżej niesprecyzowaną chęcią rozwoju firmy – konieczne jest precyzyjne wskazanie sposobu, w jaki wykorzystana zostanie przyznana gotówka. Bank będzie bowiem wymagać dowodu, że inwestycja została faktycznie zrealizowana.

W przeciwieństwie do większości kredytów firmowych, kredyt inwestycyjny jest zobowiązaniem długoterminowym. Można go zaciągnąć na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Ponadto, w zależności od sytuacji finansowej firmy i zakresu inwestycji, kwoty takich kredytów mogą być bardzo wysokie.

Na co można otrzymać kredyt inwestycyjny?

Wiemy już, że kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na szeroko pojęte inwestycje. Warto podkreślić, że mogą to być zarówno środki trwałe, jak i na przykład licencje, patenty, udziały i papiery wartościowe.

Przykładowe środki trwałe, które można sfinansować kredytem inwestycyjnym, to:

  • nieruchomości
  • pojazdy
  • maszyny produkcyjne.

Co ciekawe, taki kredyt można również zaciągnąć na spłatę innego kredytu inwestycyjnego.

Warunki otrzymania kredytu inwestycyjnego

Bardzo istotnym warunkiem otrzymania kredytu inwestycyjnego jest posiadanie pewnego wkładu własnego. Zazwyczaj jest to 20% wartości inwestycji, u niektórych kredytodawców można się spotkać również z wymogiem 30% wkładu własnego. Dzięki temu firma demonstruje zdolność do oszczędności i rozsądnego gospodarowania finansami.

Ponadto, tak jak i w przypadku innych rodzajów kredytów, potencjalny kredytobiorca będzie musiał udowodnić, że stan jego finansów będzie pozwalał na regularną spłatę zadłużenia. W związku z tym może być konieczne dostarczenie bankowi licznych dokumentów, takich jak:

  • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym
  • faktury z ostatnich kilku miesięcy
  • wyciągi z konta bankowego
  • zeznanie podatkowe za rok ubiegły.

Wzięta pod uwagę zostanie również historia kredytowa firmy, czyli to, czy w przeszłości terminowo spłacała swoje zobowiązania i czy nie widnieje na listach dłużników.

Jeśli już otrzymaliśmy w banku odmowę lub obawiamy się, że tak się stanie, nie ma powodu do obaw. W takiej sytuacji powinniśmy skontaktować się z Habza Finanse, pośrednikiem kredytowym cenionym za wysoką skuteczność i szybkość działania. Dlaczego będzie to dobra decyzja? Pozyskaniem dla nas kredytu zajmą się wtedy doświadczeni specjaliści, posiadający kontakty na szczeblach decyzyjnych w wielu różnych bankach.

Przy wnioskowaniu o kredyt inwestycyjny niezwykle istotnym dokumentem jest biznesplan, w którym należy precyzyjnie opisać między innymi obiekt inwestycji, sposób, w jaki będzie zrealizowana, koszty z nią związane oraz to, jak może ona pozytywnie wpłynąć na sytuację naszego przedsiębiorstwa. Dobrze napisany biznesplan jest kluczem do pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zwłaszcza, jeśli mówimy o dużych sumach czy bardzo skomplikowanych inwestycjach.

Inne rodzaje kredytów firmowych

Jeśli nie interesuje nas kredyt inwestycyjny, to jakie inne rodzaje kredytów dla firm spotkać możemy w bankach? Bardzo popularne wśród polskich przedsiębiorców są przede wszystkim kredyty obrotowe i kredyty w rachunku bieżącym.

Kredyt obrotowy może posłużyć zaspokojeniu bieżących potrzeb firmy, czyli na przykład zakupowi towarów lub surowców czy wypłaceniu pensji pracownikom. Jest to z reguły kredyt krótkoterminowy, a jego wypłata może następować w transzach lub jednorazowo.

Kredyt w rachunku bieżącym to nic innego, jak limit przypisany do rachunku firmowego lub osobistego (jeśli forma prawna danej firmy nie wymaga posiadania dedykowanego konta firmowego). Jeśli więc skończą się nam nasze własne środki, możemy wykorzystać przyznany nam limit do wykonania transakcji czy przelewu. Wysokość limitu zależy od potrzeb firmy, a także jej sytuacji finansowej.

Podsumowanie

Spotkać można przedsiębiorców, którzy nie zaprzątają sobie głowy inwestycjami, a zamiast tego wolą całe dochody firmy przeznaczyć na własne potrzeby. Na dłuższą metę nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ nie tylko nie pozwoli firmie się rozwinąć i stać się bardziej dochodową, ale może również sprawić, że pozostanie ona w tyle za konkurencją.

Dlatego też kredyt inwestycyjny jest tak dobrą opcją, zwłaszcza, jeśli fundusze firmy są mocno ograniczone. Warto zwrócić się o pomoc w jego uzyskaniu do Habza Finanse, wspomnianego już pośrednika kredytowego, którego znaleźć można tutaj: https://habzafinanse.com.pl. Znacznie zwiększymy w ten sposób swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, a także na znacznie korzystniejsze warunki kredytowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here