Alternatywę dla popularnych kredytów może stanowić leasing ‒ forma finansowania ustalonej z góry inwestycji bez potrzeby zaciągania kredytu i konieczności zakupu upatrzonej inwestycji w zamian za ustalone wcześniej raty leasingowe. Decydując, się na tego typu rozwiązanie unikamy, zaciągnięcia kredytu i procedury związanej z rozpatrzeniem wniosku.

Zawierając, umowę leasingową zobowiązujemy, się płacić określoną kwotę przez cały okres trwania umowy. Umowa leasingu powinna zostać zawarta na piśmie i podpisana przez obydwie strony. Przed zawarciem umowy leasingu strony ustalają warunki zakupu interesującej leasingobiorcę rzeczy. Podczas zawierania umowy strony ustalają też warunki dotyczące użytkowania leasingowanej rzeczy.

Tego typu rozwiązanie jest korzystne w przypadku gdy nie dysponujemy kwotą umożliwiającą zakup interesującej nas rzeczy np. samochodu. Odpowiednio skalkulowane miesięczne raty leasingowe (całość wynagrodzenia musi równać się cenie zakupu leasingowanej rzeczy lub ją przewyższać) są płacone przez cały okres trwania umowy.

Umowa może zawierać też tzw. opcje zakupu, która uprawnia do zakupu leasingowanej rzeczy po zakończeniu umowy. W trakcie trwania umowy leasingowana rzecz należy, do leasingodawcy a leasingobiorca jest, jedynie korzystającym. Decydując, się na leasing interesującej nas rzeczy należy, rozważnie skalkulować wszystkie zobowiązania wynikające z podpisania umowy oraz rozważyć czas jej trwania. Odpowiednio skalkulowana i przemyślana umowa może okazać się korzystniejszym rozwiązaniem aniżeli zaciąganie kredytu na interesującą nas rzecz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here