Jak obliczyć OEE przykład?
Jak obliczyć OEE przykład?

Jak obliczyć OEE przykład?

Jak obliczyć OEE przykład?

W dzisiejszym artykule omówimy, jak obliczyć OEE (Overall Equipment Effectiveness) na przykładzie. OEE jest wskaźnikiem używanym w przemyśle do mierzenia efektywności maszyn i procesów produkcyjnych. Jest to ważne narzędzie, które pomaga przedsiębiorstwom zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność i efektywność.

Czym jest OEE?

OEE to wskaźnik, który łączy trzy składniki: dostępność, wydajność i jakość. Mierzy, jak skutecznie maszyna lub proces produkcyjny wykonuje swoje zadanie. Dostępność odnosi się do czasu, w którym maszyna jest dostępna do pracy. Wydajność odnosi się do szybkości, z jaką maszyna wykonuje swoje zadanie. Jakość odnosi się do liczby wadliwych produktów wyprodukowanych przez maszynę.

Jak obliczyć OEE?

Aby obliczyć OEE, musimy wziąć pod uwagę trzy składniki: dostępność, wydajność i jakość. Każdy z tych składników jest mierzony jako procentowy wskaźnik.

Dostępność

Dostępność to procent czasu, w którym maszyna jest dostępna do pracy. Aby obliczyć dostępność, musimy wiedzieć, ile czasu maszyna była dostępna i ile czasu była niedostępna z powodu awarii, przestojów planowych lub innych przyczyn.

Formuła obliczania dostępności:

Dostępność = (Czas dostępny – Czas niedostępny) / Czas dostępny * 100%

Wydajność

Wydajność to procent szybkości, z jaką maszyna wykonuje swoje zadanie w porównaniu do jej teoretycznej maksymalnej wydajności. Aby obliczyć wydajność, musimy wiedzieć, ile produktów maszyna wyprodukowała i ile czasu na to potrzebowała.

Formuła obliczania wydajności:

Wydajność = (Liczba wyprodukowanych produktów / Teoretyczna maksymalna liczba produktów) * 100%

Jakość

Jakość to procent wadliwych produktów wyprodukowanych przez maszynę. Aby obliczyć jakość, musimy wiedzieć, ile wadliwych produktów zostało wyprodukowanych i ile ogólnie produktów zostało wyprodukowanych.

Formuła obliczania jakości:

Jakość = (Liczba wadliwych produktów / Ogólna liczba wyprodukowanych produktów) * 100%

OEE

OEE to iloczyn dostępności, wydajności i jakości. Aby obliczyć OEE, musimy pomnożyć te trzy składniki.

Formuła obliczania OEE:

OEE = Dostępność * Wydajność * Jakość

Przykład obliczania OEE

Przyjrzyjmy się teraz przykładowemu obliczeniu OEE dla maszyny produkcyjnej w fabryce mebli.

1. Dostępność:

  • Czas dostępny: 500 godzin
  • Czas niedostępny: 50 godzin

Dostępność = (500 – 50) / 500 * 100% = 90%

2. Wydajność:

  • Liczba wyprodukowanych produktów: 1000 sztuk
  • Teoretyczna maksymalna liczba produktów: 1200 sztuk

Wydajność = (1000 / 1200) * 100% = 83.33%

3. Jakość:

  • Liczba wadliwych produktów: 50 sztuk
  • Ogólna liczba wyprodukowanych produktów: 1000 sztuk

Jakość = (50 / 1000) * 100% = 5%

4. OEE:

OEE = 90% * 83.33% * 5% = 3.75%

Podsumowanie

OEE jest ważnym wskaźnikiem, który pomaga przedsiębiorstwom mierzyć efektywność maszyn i procesów produkcyjnych. Obliczanie OEE wymaga uwzględnienia trzech składników: dostępności, wydajności i jakości. Poprzez monitorowanie i analizowanie OEE, przedsiębiorstwa mogą identyfikować obszary, w których można poprawić wydajność i efektywność, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Artykuł ten przedstawiał przykład obliczania OEE dla maszyny produkcyjnej w fabryce mebli. Pamiętaj, że każde przedsiębiorstwo może mieć inne wskaźniki i metody obliczania OEE, dlatego ważne jest dostosowanie ich do swoich indywidualnych potrzeb i warunków.

Wezwanie do działania:

Aby obliczyć OEE (Overall Equipment Effectiveness) dla swojej organizacji, wykonaj następujące kroki:

1. Zbierz dane dotyczące czasu pracy maszyn, czasu przestoju planowanego i nieplanowanego oraz liczby wyprodukowanych jednostek w określonym okresie.
2. Oblicz czas dostępności maszyn, dzieląc czas pracy maszyn przez czas dostępności.
3. Oblicz wydajność maszyn, dzieląc liczbę wyprodukowanych jednostek przez czas pracy maszyn.
4. Oblicz jakość produkcji, dzieląc liczbę wyprodukowanych jednostek zgodnych z wymaganiami przez liczbę wszystkich wyprodukowanych jednostek.
5. Oblicz OEE, mnożąc czas dostępności przez wydajność i jakość, a następnie mnożąc wynik przez 100.

Link do strony z przykładem obliczania OEE: https://www.niedomowakura.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here