Faktoring

Przedsiębiorcy często muszą radzić sobie z wyzwaniami związanymi z płynnością finansową i zatorami płatniczymi. Jednym z narzędzi umożliwiających uniknięcie tego typu problemów jest faktoring. W nowym artykule wyjaśniamy, czym jest faktoring, jakie ma zalety oraz dlaczego może okazać się idealnym sposobem na utrzymanie dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Czym jest faktoring? Jak działa taka usługa?

Faktoring to rodzaj finansowania, w którym przedsiębiorstwo (faktorant) sprzedaje swoje zobowiązania do płatności (faktury) firmie zajmującej się faktoringiem, nazywanej faktorem. W zamian za to przedsiębiorca otrzymuje od faktora natychmiastową płatność, zazwyczaj w wysokości 70% – 95% wartości faktury. Reszta kwoty zostaje przekazana przedsiębiorcy po uregulowaniu faktury przez jego kontrahenta (oczywiście pomniejszona o opłaty za usługę faktoringową). Więcej o faktoringu można przeczytać na https://pragmago.pl/porada/faktoring/.

Zalety faktoringu. Czemu warto z niego skorzystać?

Za skorzystaniem z usług firm faktoringowych przemawia wiele argumentów. Najważniejszym jest na pewno możliwość natychmiastowego otrzymania środków za wystawione faktury. Dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych działających w branżach, w których standardem są faktury z długimi terminami płatności, faktoring będzie więc świetnym sposobem na bieżące finansowanie działalności.

Firma nie musi też czekać na uregulowanie faktury przez kontrahenta. Otrzymując środki od faktora, może uniknąć zatorów i wszystkich związanych z nimi problemów. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca błyskawicznie uzyskuje środki, które może np. przeznaczyć na spłatę bieżących zobowiązań lub zainwestować w dalszy rozwój firmy.

Faktoring pozwala ponadto skoncentrować się na najważniejszych aspektach prowadzenia firmy. Przedsiębiorca nie musi tracić czasu na monitorowanie płatności od kontrahentów czy prowadzenie działań windykacyjnych. To z kolei umożliwia efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi, które mogą być wykorzystane w ważniejszych dla działania firmy obszarach.

Faktoring a utrzymanie płynności finansowej

Faktoring może okazać się ważnym elementem strategii utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jeżeli firma często spotyka się z problemami wynikającymi z opóźnień płatności ze strony kontrahentów, faktoring nie tylko zabezpieczy ją przed skutkami zatorów płatniczych, ale też uwolni zasoby, które w przeciwnym wypadku musiałyby być zaangażowane w windykację i monitoring należności. Jako że faktoring pozwala na błyskawiczne pozyskanie gotówki, w przypadku nagłych potrzeb finansowych lub konieczności szybkiej reakcji na zmiany w danej branży daje firmie dużą elastyczność i stanowi ważne zabezpieczenie.

Jak widać, faktoring to nie tylko narzędzie finansowe, ale też ważny aspekt zarządzania płynnością finansową. Dzięki natychmiastowej dostępności środków za wystawione faktury płatności i ochronie przed skutkami niewypłacalności kontrahentów, może on mieć duży, pozytywny wpływ na stabilność finansową przedsiębiorstwa. Warto więc rozważyć skorzystanie z takich usług jako skuteczne narzędzie w zarządzaniu finansami swojej firmy, pozwalające skoncentrować się na rozwoju jej poszczególnych struktur.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here