Spółka komandytowo-akcyjna — charakterystyka

0
spółka komandytowo akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna, czyli w skrócie S.K.A jest to spółka osobowa. Znajdujący się w niej wspólnicy zawiązują ją, w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną nazwą. Za zobowiązania w spółce odpowiada bez ograniczenia przynajmniej jeden wspólnik – jest on wówczas komplementariuszem. Dodatkowo co najmniej jeden wspólnik jest w niej akcjonariuszem. Zgodnie z przepisami akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. W jaki sposób powstaje taka spółka? Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o spółce komandytowo-akcyjnej. 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/spolka-komandytowo-akcyjna/ 

Spółka komandytowo-akcyjna – informacje ogólne

Spółka komandytowo-akcyjna musi mieć co najmniej dwóch wspólników, z których co najmniej jeden z nich jest komplementariuszem i odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a drugi jest akcjonariuszem. W nazwie spółki komandytowo-akcyjnej powinno zostać zawarte przynajmniej jednego nazwisko komplementariusza oraz oznaczenie spółka komandytowo-akcyjna. Dopuszcza jest możliwość używania skrótu S.KA w nazwie spółki.

Powstanie spółki

Warunkiem założenia spółki komandytowo-akcyjnej jest:

 • podpisanie przez założycieli spółki statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego
 • wniesienie wkładów przez komplementariuszy
 • wniesienie wkładów przez akcjonariuszy
 • objecie przez akcjonariuszy odpowiedniej liczby akcji spółki
 • rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rejestracja w ZUS i zgłoszenie do ubezpieczeń

Przy rejestracji spółki, poza dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego i zgłoszeniem NIP-8, nie ma wymogu zgłaszania spółki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacja o zarejestrowaniu spółki zostanie przekazana przez Krajowy Rejestr Sądowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, Na tej podstawie zostaniemy automatycznie zarejestrowani w ZUS’ie jako płatnik składek, jeżeli spółka będzie pracodawcą.

Nazwa spółki 

W nazwie spółki nie może może zostać zawarte nazwisko lub nazwa akcjonariusza, w przypadku kiedy takie nazwisko zostanie zamieszczone w nazwie spółki. Wówczas akcjonariusz będzie odpowiadał za zobowiązania spółki wobec osób trzecich na takich samych zasadach jak komplementariusz. Poza tym w nazwie powinno znaleźć się oznaczenie spółka komandytowo-akcyjna (możliwość używania skrótu S.KA).

Spółka komandytowo-akcyjna – rozwiązanie

Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej najczęściej powodują:

 • przyczyny przewidziane w statucie spółki,
 • uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki,
 • ogłoszenie upadłości spółki,
 • śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza, chyba że statut stanowi inaczej;
 • inne przyczyny przewidziane prawem.

UWAGA! Ogłoszenie upadłości akcjonariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki.

Zobacz też: http://www.sisr.pl/jakie-prawa-przysluguja-przedsiebiorcy-jako-konsumentowi/

Właściwy transport warunkiem doskonałego piwa

0
Właściwy transport warunkiem doskonałego piwa

Przemysł piwny, jak i odbiorcy gotowego produktu, doskonale wiedzą, jak ważny jest transport i przechowywanie złocistego trunku. Dlatego tak znaczące jest, aby skrzynki na piwo spełniały wszelkie niezbędne wymogi.

Czy warto skorzystać z usług doradcy kredytowego?

0
Czy warto skorzystać z usług doradcy kredytowego

Coraz więcej osób, z bardzo różnych powodów ma problemy z pozyskaniem kredytu w placówce bankowej. Jednak nawet osoby, które bez przeszkód są w stanie pozyskać kredyt, nie do końca wiedzą, jak znaleźć najkorzystniejszą ofertę, o najniższych kosztach i najbardziej elasty6cznych warunkach. W obu przypadkach, aby zaoszczędzić sobie nie tylko cennego czasu, ale i wielu nerwów, warto skorzystać z pomocy specjalisty, czyli doradcy kredytowego.

Czym się zajmuje doradca kredytowy?

Doradca kredytowy jest osobą o bardzo szerokiej wiedzy w zakresie kredytów, dzięki czemu każdej zainteresowanej osobie jest w stanie odpowiedzieć wyczerpująco na wiele nurtujących pytań. Nie tylko przedstawi zasady ubiegania się o kredyt i niezbędne do przedstawienia przy tym dokumenty, ale również pomoże w uzupełnieniu niezbędnych formalności. Dobry doradca szybko znajdzie najkorzystniejszą ofertę kredytową dostępną na rynku usług bankowych, a w razie takiej konieczności podpowie, jakie kroki należy podjąć, aby zwiększyć swoją zdolność kredytową.

Na rynku usług bankowych działa wielu niezależnych doradców kredytowych,ale są także i tacy, którzy są zatrudnieni przez placówki bankowe. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że różnica w pracy w obu przypadkach jest dość znacząca. Doradca bankowy jest pewnego rodzaju sprzedawcą, który nie próbuje znaleźć korzystnego rozwiązania poza tym, co oferuje placówka bankowa, w której jest zatrudniony. Natomiast niezależny doradca kredytowy nie jest związany umową z jakąkolwiek placówką bankową, a co za tym idzie wyszukując ofert kredytów ma on bardzo duże pole do manewru, co daje bardzo duże szanse na znalezienie najbardziej korzystnej dla danego przypadku oferty.

Kiedy warto skorzystać z pomocy doradcy kredytowego i jakie informacje należy mu przekazać?

Pomoc doradcy kredytowego szczególnie pomocna będzie w przypadku osób, które niespecjalnie są zorientowane co do rynkowych produktów kredytowych, nie znają warunków ich udzielania a także nie mają pojęcia o tym, jakie decyzje należy podjąć, aby nie stracić zbyt wiele przy zaciąganiu zadłużenia w formie kredytu. Dobry doradca podchodzi indywidualnie do każdego przypadku, dzięki czemu jest w stanie poprzez swoją wiedzę i doświadczenie dobrać najbardziej korzystną ofertę kredytu dla danego przypadku.

Jednak aby mógł tego dokonać, musi znać podstawowe informacje dotyczące kredytobiorcy. Najważniejsze z nich to:

 • informacje o wysokości i źródle zarobków,
 • orientacyjne wydatki miesięczne,
 • cel na jaki mają zostać przeznaczone środki pochodzące z kredytu,
 • dodatkowe indywidualne potrzeby.

Niemal każdy bank ma swoje wymagania co do niezbędnej dokumentacji do dostarczenia, aby wniosek kredytowy mógł trafić do rozpatrzenia. Na szczęście doradca kredytowy po wyborze najkorzystniejszej oferty będzie doskonale zorientowany co do tego i bez wątpienia pomoże w dopełnieniu wszelkich niezbędnych do uzyskania kredytu formalności. Takie wsparcie to nie tylko duże ułatwienie i zmniejszenie nieco stresu, ale także i oszczędność czasu, gdyż załatwienie pewnych kwestii formalnych często nie jest tak szybkie i proste, jakby się mogło początkowo wydawać.

Business Model Canvas

0
Business Model Canvas

Koncepcję modelu biznesowego stosuje się w przedsiębiorstwach na różnych etapach ich funkcjonowania. Idea ukazuje obraz organizacji „z góry”, umożliwiając tym samym opisanie i przeanalizowanie najważniejszych elementów w całym ekosystemie instytucji.

Spis treści

 • Co wybrać – model czy plan?
 • Elementy Business Model Canvas
 • Model Canvas i Apple
 • Podsumowanie

Wpisując „model biznesowy” w przeglądarkę, w podpowiedziach ukazuje się pojęcie „Canvas”. Pośród wielu modeli, które możemy znaleźć, czy to w książkach czy w Internecie, to właśnie ten wyróżnia się najbardziej. Został opracowany przez Alexandra Osterwaldera – szwedzkiego teoretyka biznesowego na podstawie jego poprzednich prac nad „Business Model Ontology”. Człowiek ten nie tylko przedstawił definicję, ale również zaprezentował światu narzędzie określone mianem – Business Model Canvas. Model biznesowy Canvas, możemy przetłumaczyć dosłownie jako silny szablon zarządzania firmą, który łatwo zaprezentujemy na kawałku papieru. Dosłownie! Wystarczy jedynie chwila namysłu i kartka, aby przekonać się i sprawdzić pomysł.

Co wybrać – model czy plan?

Czym tak właściwie jest model biznesowy i czym różni się od biznesplanu? Główną różnicę między modelem a biznesplanem możemy dostrzec w ich formie oraz poziomie szczegółowości. Pierwszy jest prosty i przejrzysty, drugi zaś bardziej złożony i formalny, a dobrze rozpisane biznesplany liczą nawet 50-100 stron. Kolejną różnicą jest czas spędzony na tworzeniu i wdrażaniu naszych założeń, a następnie poprawianiu ich. W biznesplanie spędza się go bardzo dużo na tworzeniu domysłów. Typowy plan pokaże nam ekonomię firmy na kolejne pięć lat działalności i będzie starał się udowodnić takie założenie.

Biznes Model Canvas odrzuca z góry, daleko wysunięte w czasie założenia i skupia się na szybkim testowaniu hipotez, które od razu potwierdzimy i w razie potrzeby skorygujemy. Ten model biznesowy zapewni firmie większą elastyczność. Nie oznacza to, że biznesplan jest mało efektywny. Niektórzy partnerzy czy inwestorzy będą chcieli zobaczyć bardziej szczegółowy model. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nieprzetestowany biznesplan jest zwykłą fikcją.

Przypuśćmy, że chcesz założyć firmę lub start-up. Model Canvas pomoże ci zrozumieć i zwizualizować pomysł, uzyskać jasny obraz klienta, dostrzec wartości dostarczane różnymi drogami oraz pokaże sposób zarabiania, a to wszystko na jednej kartce A4. BMC doskonale nadaje się do analizy istniejących już modeli biznesowych, chociażby w celu opracowania i oceny przyszłej aktywności na rynku z posiadaną aktualnie ofertą.

Model biznesowy ma na celu przede wszystkim uzyskanie, a następnie utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Model Canvas sprawdzi się doskonale zarówno w początkowej fazie prowadzenia działalności, jak i w późniejszym czasie. Opracowanie modelu to tak naprawdę głębokie przemyślenie czy Twój pomysł na biznes ma realną szansę na powodzenie w przyszłości. Wielu początkujących zbyt optymistycznie ocenia swoje możliwości, mało kto dopuszcza do siebie myśl o niepowodzeniu. Dzięki modelowi Canvas będziesz również w stanie zweryfikować założenia przyświecające Ci na początku prowadzenia biznesu i skutecznie zarządzać procesami informacyjno-decyzyjnymi w przedsiębiorstwie.

Elementy Business Model Canvas

Model Canvas składa się z 9 bloków. Trzy bloki z lewej strony są bezpośrednio powiązane z procesami wewnętrznymi zachodzącymi w firmie oraz efektywnością tychże procesów: kluczowe zasoby, kluczowe czynności oraz kluczowi partnerzy. Trzy bloki po prawej stronie reprezentują nasze wartości oraz klientów: kanały dystrybucji, segmenty klientów i relacje z klientami. Po środku znajdziemy propozycję wartości oferowanych naszym odbiorcom. Natomiast podstawą naszego modelu będzie struktura kosztów i źródła przychodów. Można zauważyć, że prawa strona skupia się na klientach (segment zewnętrzny), lewa zaś na biznesie (segment wewnętrzny). Jak to wygląda w praktyce? Przejdźmy do omówienia poszczególnych „bloków” w procesie tworzenia naszego modelu.

Elementy Business Model Canvas:

Wartości – nie bez powodu blok umieszczony jest w samym centrum tabeli. Propozycje wartości opierają się na naszych produktach i usługach. W tym miejscu musimy określić, co dostanie od nas klient i w jaki sposób nasza propozycja wartości będzie lepsza od konkurencji. Ważną kwestią jest określenie potrzeb naszego pospolitego odbiorcy oraz powodu, dla którego wybierze właśnie nas.

Segmenty klientów – klienci są kluczem do powodzenia modelu biznesowego, dlatego trzeba rozumieć ich potrzeby. Bez nich firma nie istnieje, to klienci są sercem każdego modelu biznesowego. Segmentacja pozwoli nam podzielić bazę klientów na grupy podobne do siebie pod względem płci, wieku, zainteresowania czy nawyków zakupowych.

Relacje z klientami  –  żeby zatrzymać klientów musimy zbudować z nimi odpowiednią relację. Jeśli pozyskaliśmy już odpowiednich odbiorców dla naszych produktów, należy zadać sobie pytanie: jak będzie wyglądała więź z moimi klientami? Na przykład, idąc do lokalnego Barbera każdy oczekuje luźnej atmosfery, inaczej sprawa ma się u lekarza, a jeszcze inaczej w przypadku zakupów online. Podejście, sposób sprzedaży, obsługa – to wszystko składa się na relację klient-marka.

Kanały dystrybucji  mamy tu na myśli sposoby, za pomocą których potencjalny klient wchodzi w kontakt z naszą firmą, stając się tym samym częścią cyklu sprzedażowego. W jaki sposób odbiorcy dowiedzą się o Tobie? Jak dostarczyć im to, czego chcą? W tym punkcie musisz zastanowić się, jak dotrzeć do jak największej liczby „segmentów”. Może trzeba skorzystać z reklamy w Google, a może produkt jest niszowy i wystarczy ruch organiczny z wyszukiwarki?

Kluczowe czynności – to działania, mające na celu osiągnięcie odpowiedniej wartości oferty (value proposition) dla klienta. Należy zastanowić się, które z nich będą niezbędne w naszej firmie i dadzą najlepszy efekt, a z których należałoby zrezygnować. Możemy podzielić aktywność na produkcję, rozwiązywanie problemów, a także prowadzenie platformy sprzedaży.

Kluczowe zasoby  –  zastanówmy się, jakich zasobów potrzebujmy do realizacji kluczowych działań (key activities) firmy. Kluczowe to znaczy takie, bez których firma nie jest w stanie funkcjonować. W książce „Bogaty ojciec, biedny ojciec” Kiyosaki Robert podkreśla, że warto pracować z ludźmi, którzy są mądrzejsi od nas samych i tworzyć wraz z nimi silne zespoły. W modelu Canvas jest dokładnie tak samo. Ważną rolę pełnią tylko zasoby fizyczne czy finansowe, ale przede wszystkim ludzkie, a co za tym idzie intelektualne w postaci zsumowanej wiedzy zespołu.

Kluczowi partnerzy – sprawnie funkcjonująca firma będzie potrzebowała odpowiednich partnerów tj. dostawców, przewoźników czy chociażby księgowych, którzy będą ważnym ogniwem naszej działalności. Muszą być to ludzie i podmioty, na których będziesz mógł polegać, np. wypiekając chleb potrzebujesz zawsze świeżej i dobrej mąki, którą ktoś musi dostarczyć. Wzajemna współpraca z zewnętrznymi firmami pozwoli Ci bardzo szybko rozwinąć się na rynku.

Koszty – lewy filar BMC zamyka struktura kosztów, w której wskazujemy wszystkie wydatki ponoszone przez firmę w związku z realizacją naszego modelu biznesowego. Wpisujemy tutaj wszystkie koszty stałe takie jak ZUS, czynsz oraz koszty zmienne, które zależą od ilości i jakości naszego finalnego dobra. Warto pomyśleć nad modelem, który będzie napędzany redukcją kosztów w późniejszej fazie jego działania – wiele firm na tym opiera swój sukces.

Przychody – przechodzimy do wisienki na torcie. Prawy filar modelu Canvas zamyka nam struktura przychodów, która wskazuje źródła zysków z wytwarzanych przez nas dóbr – wartości, ale również z opłat za korzystanie, licencji, leasingu, prowizji i reklamy. Struktura przychodów pozwala odpowiadać na istotne pytania jeszcze w fazie tworzenia naszego modelu biznesowego: za co będą płacić nasi klienci i w jaki sposób? Jak wycenić nasze dobra? Ile zostanie nam pieniędzy po odjęciu kosztów stałych?

Model Canvas i Apple

Wiemy już czym jest Business Model Canvas oraz w jaki sposób możemy go zastosować w naszej firmie. Przeanalizujmy teraz model na przykładzie amerykańskiego przedsiębiorstwa informatycznego jakim jest Apple Inc. z siedzibą w Cupertino w stanie Kalifornia. Firma Apple tworzy produkty elektroniczne posiadające nietuzinkowy design przy jednoczesnym zachowaniu niesamowitej użyteczności. Korporacja postawiła też na autorski system operacyjny w swoich produktach, co czyni je jeszcze bardziej unikalnymi na tle innych producentów. Propozycja wartości obejmuje dostarczenie rozwiązań dla różnych problemów napotykanych przez klientów. A mowa tutaj o tworzeniu i ciągłym doskonaleniu produktów poprzez wdrażanie coraz to nowszych technologii dla każdego urządzenia. Apple stara się przeradzać pragnienia swoich klientów w rzeczywistość.

Przyjrzyjmy się najpierw segmentowi klientów. Produkt masowy nie musi wykluczać produktu premium i tak jest też w tym przypadku. Udział Apple w rynku smartfonów w II kwartale 2020 roku według Canalys wyniósł ponad 15,8%, co przekłada się na ponad 45 milionów sprzedanych smartfonów. To bardzo dużo jak na produkt premium, prawda? Istnieje też mniejszy segment klientów, na których koncentruje się Apple, lecz obejmuje użytek profesjonalny, co stanowi niewielki odsetek odbiorców.

Relacje z klientami stały się tajną bronią w walce z konkurencją. Do głównych działań możemy zaliczyć Genius Bar. Jest to platforma wsparcia technicznego zaaranżowana w sklepach detalicznych Apple – klient rezerwuje wizytę, a eksperci obecni na miejscu pomagają mu rozwiązać problem. Firma zapewnia też roczne wsparcie dla wszystkich swoich urządzeń. Apple prowadzi dystrybucję swoich produktów różnymi kanałami między innymi: sprzedaż detaliczna w Apple Storach, sprzedaż online, przez autoryzowanych dystrybutorów oraz poprzez firmy telekomunikacyjne. Obecnie posiada 511 punktów sprzedaży w 25 krajach na całym świecie.

W swoim modelu biznesowym Apple ma dwie kluczowe czynności, mowa o designie i brandingu. Apple koncentruje się zasadniczo na skojarzeniach i łączy swoje produkty i usługi z emocjami – „Think different”. Firma chce, aby użytkownicy ich produktów poczuli się wyjątkowo i jak widać bardzo dobrze im to wychodzi. Efektu takiego nie można osiągnąć za pomocą klasycznych działań marketingowych. Apple skupia się na ciągłym rozwoju i koncentruje  na potrzebach i wymaganiach klientów.

Apple rozwinęło się bardzo szybko i stało jedną z najbardziej dochodowych organizacji na świecie. Obecnie firma zatrudnia nieco ponad 120 000 osób, z tego 90 000 w samych Stanach Zjednoczonych. Oprócz doświadczonego zespołu, drugim kluczowym zasobem, którym dysponuje Apple jest łańcuch dostaw. Gigant z Cupertino zamiast budować swoje fabryki postanowił zaufać dużym producentom części. I tak na przykład procesory produkuje Tajwański TSMC, pamięć RAM Samsung, zaś ekrany – LG.

W segmencie kluczowych partnerów Jabłka możemy wyróżnić dwie grupy. Są to odpowiednio: producenci kontraktowi, o których wspomniałem wyżej oraz firmy telekomunikacyjne. Mimo posiadania szerokiej siatki sklepów na całym świecie (ponad 500), jest to jednak niewielka liczba w porównaniu z liczbą klientów. Głównym kanałem sprzedaży Apple jest więc sprzedaż telefonów za pośrednictwem sieci komórkowych. Abonament w tychże sieciach pozwala wielu osobom na użytkowanie drogich produktów za ułamek ich ceny miesięcznie. W tym miejscu warto również wspomnieć o wydawcach i influencerach, którzy nierzadko recenzują produkty Apple.

Jak wiadomo, cała faza produkcji począwszy od projektu na wykonaniu skończywszy, wymaga sporych nakładów pracy, a co za tym idzie pieniędzy. To Apple jest twórcą cen swoich produktów. Za ceną idzie jakość oraz idea, a drogie komponenty zapewniają klientom najwyższe wrażenia z użytkowania. Skupienie się na wydatkach firmy już od podstaw powoduje, że rzeczywisty koszt końcowego produktu wydaje się relatywnie niski. Czyżby to był klucz do sukcesu produktów z nadgryzionym jabłkiem? Z pewnością jest to jeden z sekretów idealnego modelu biznesowego Apple.

Model biznesowy Apple generuje ogromne zyski. Google, Facebook i Amazon razem wzięci nie robią takich liczb. Głównym źródłem przychodów firmy jest sprzedaż iPhone’ów. W ogłoszonych pod koniec lipca wynikach finansowych za drugi kwartał 2020 roku możemy wyczytać, że przychody firmy wyniosły 59,7 mld dolarów, co daje prawie 6 mld więcej w stosunku do kwartału roku poprzedniego. Drugim największym źródłem są usługi w postaci iCloud, iTunes, ApplePay oraz Apple Music. Na kolejnych miejscach możemy znaleźć urządzenia w postaci MacBooków, iPadów oraz zegarków Apple Watch.

Źródło: https://investor.apple.com/investor-relations/default.aspx

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Jeśli przyjrzymy się modelom biznesowym oraz ich roli w działalności przedsiębiorstw, okazuje się, że innowacyjność jest istotną kwestią. Nie bój się więc testować swoich modeli biznesowych. Model Kanwy, choć wydaje się być skomplikowany, to w praktyce okazuje się bardzo przyjaznym narzędziem, które pozwoli Ci ustalić najważniejsze „bloki” w firmie. Używając go umiejętnie, będziesz mógł zdiagnozować gorsze oraz lepsze strony swojej firmy, przemyśleć zmiany i przewidzieć efekty podjętych decyzji w obrębie poszczególnych elementów własnego modelu.

Każde przedsiębiorstwo posiada własny model biznesowy, bardziej lub mniej świadomy. Większość ma jednak problem z jasnym jego zdefiniowaniem. Przyjmując pewniki panujące w danej branży nie osiągniemy więcej, niż nasza konkurencja. Dlatego ostatecznym celem nie jest więc sama innowacyjność, bo ona sama nie przyniesie nam większych korzyści. Model biznesowy ma za zadanie oferować unikalną wartość (value proposition) dla klienta, jednocześnie przynosząc najlepszy możliwy zysk dla firmy.

Podsumowując, koncepcja modeli biznesowym jest stosunkowo młodą dziedziną. Należy pamiętać, że narzędzie to jest jedynie namiastką prawdziwej wizji przedsiębiorstwa. Jeśli jednak wszystkie elementy współgrają ze sobą, może to oznaczać, że droga na sam szczyt stoi przed Tobą otworem. Czy warto stworzyć taki model? Jak najbardziej i myślę, że przykład Apple idealnie pokazuje działanie modelu Canvas w praktyce. Twój plan ujęty w czytelnej formie będzie niezwykle zrozumiały dla Ciebie, pracowników Twojej firmy i potencjalnych partnerów, których zachęcisz w prosty sposób do konkretnych działań.

Sposoby na aktywizację klientów

0
aktywizacja klientów

W obecnych czasach wzmożonej konsumpcji i różnorodnych strategii marketingowych, klient odgrywa istotną rolę. Jest on nieocenioną wartością na rynku odbiorców, jeśli chodzi o sprzedaż dóbr czy usług.

Chcąc dotrzeć w jak najlepszy sposób do potencjalnego klienta, pobudzić go do działania i utrzymać z nim dobre i aktywne relacje, należałoby w pierwszej kolejności poznać jego potrzeby. Następnie dopasować odpowiedni kanał komunikacji z nim i wytyczyć taką drogę, która w prosty i szybki sposób pokieruje go do nas. Wszystko to wydaje się łatwe, ale tylko, wtedy, gdy opracujemy pewną strategię działania.

Potencjalny nabywca w dzisiejszych czasach jest osobą dość wymagającą. Mocna konkurencja, ogromna różnorodność dóbr i usług, sprawiły, że troska o klienta jest większa niż to miało miejsce dawniej. Nasz odbiorca oczekuje od nas czegoś wyjątkowego, co przyniesie mu wymierną korzyść i nieocenioną satysfakcję. My natomiast musimy przyjąć taką ścieżkę działania, która zaspokoi potrzeby klienta i równocześnie nasze, przynosząc profity ze współpracy. Jak tego dokonać, opowiemy sobie poniżej, przedstawiając możliwe sposoby na aktywizację klientów.

Poznajmy sposoby na aktywizację klientów

W zależności od profilu i wymagań naszych przyszłych odbiorców, istnieje kilka sposobów na ich aktywizacje:

 • Pierwszym z nich będą programy lojalnościowe i motywacyjne, które budują świadomość marki, zwiększając przy tym sprzedaż, zyskując nowych klientów, a także motywując tych obecnych,
 • Loterie i konkursy, które skutecznie wspierają sprzedaż i stanowią łakomy kąsek dla dużej grupy odbiorców,
 • Katalog nagród, który ma do zaoferowania klientom produkty i usługi dobrych i sprawdzonych marek,
 • Karty podarunkowe, które w znakomity sposób skłaniają klienta do zapoznania się z daną ofertą i skorzystania z niej,
 • Czek BLIK, który jest jednym z nowszych sposobów aktywizacji klientów. W prosty i łatwy sposób umożliwiona jest jego realizacja, bez konieczności posiadania konta w danym banku. Po wyborze nagrody z katalogu, wystarczy wybrać opcję BLIK, a następnie otrzymuje się kod SMS-em, a następny e-mailem i zakup mamy zrealizowany,
 • Aktywizacja sprzedaży poprzez cross selling, polegająca do skorzystania z dodatkowej usługi czy produktu, będącej w atrakcyjnej cenie w danym momencie lub upselling, zachęcająca do wyboru droższej oferty, ale lepszej jakościowo.

Oprócz wyżej wymienionych sposobów, wyróżniamy także inne narzędzia aktywizacji, skierowane do potencjalnych nabywców. Będą nimi:

 • upominek, bezpłatna próbka, degustacja,
 • wystawy i pokazy,
 • premia za zakup danego produktu czy usługi,
 • obniżka cen, promocje,
 • wyeksponowanie towaru/usługi

Powyżej poznaliśmy główne sposoby na aktywizację klientów. Czy będą to programy lojalnościowe, karty podarunkowe, konkursy, loterie czy promocje, ważne, aby zbudować świadomość marki i lojalność wśród klientów. Podane w artykule instrumenty aktywizacji sprzedaży, dopasowujemy indywidualnie do potrzeb odbiorcy. Chodzi o to, żeby zbliżyć się do potencjalnego klienta, stwarzając mu tym samym profil zaufany. Pamiętajmy, że troska o klienta otwiera nam drzwi do większych możliwości sprzedażowych.

Day Trading – podstawowe cechy

0
Day Trading

Terminem day tradingu określa się specyficzną strategię obejmującą krótkoterminowe inwestycje w określone instrumenty finansowe. Jej fundamentalną cechą jest zarówno, jak i zamknięcie danej pozycji w tym samym dniu, w celu osiągnięcia zysku, który otwarcie wynika ze zmian kursów notowań w trakcie dnia. Czym dokładnie charakteryzuje się day trading i czym różni się od transakcji długoterminowych?

Kursy doszkalające jako szansa na rozwój kariery

0
Kursy doszkalające jako szansa na rozwój kariery

Studia wyższe są szansą na uzyskanie dobrego wykształcenia i zawodu. Nie każdy jednak może pozwolić sobie na naukę i utrzymanie się w dużym mieście. Wyżywienie, wynajem stancji – to wszystko kosztuje. Wiele osób z różnych powodów kończy swoją edukację na etapie liceum, technikum lub w momencie zaliczenia egzaminu dojrzałości. Jedni mają szczęście i znajdują interesującą ich, a przy tym dobrze płatną pracę, inni muszą zadowolić się wykonywaniem mniej wymagających obowiązków. Czy to oznacza, że na zawsze tracą oni szansę na zawrotną karierę?

Jak wygląda praca farmaceuty?

0
farmaceuta

Praca w aptece z pozoru może wydawać się bardzo prosta i ciekawa. Jest to jednak zajęcie, które wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Okazuje się, że praca przy lekach może być interesująca oraz mieć kilka postaci. Czym dokładnie zajmuje się farmaceuta? Jakie specjalizacje istnieją w takim zawodzie? Sprawdźmy to! 

Przeczytaj też: https://www.zawody.pl/praca-farmaceuty/

Farmaceuta – czym się zajmuje?

Do jego głównych zadań będzie należało zajmowanie się obsługą klienta, który przyszedł do apteki po leki. Taka praca uzależniona jest jednak od wielu czynników. Między innymi będzie zależało to od miejsca, w którym jesteśmy zatrudnieni. Aby móc podjąć się takiej pracy musimy być osobą bardzo zorientowaną w temacie leków, a także ich składów i działania. Dodatkowo musimy wiedzieć, jakie leki podawać któremu pacjentowi, tak aby zadziałały jak najlepiej. Prawo zobowiązuje farmaceutów do zaproponowania tańszych zamienników, o ile takie w ogóle istnieją kropkę skoro aptek posiada szerszy zakres usługowy, niż tylko sprzedawanie leków. W aptekach znajdują się również w ograniczonym zakresie produkty, które dostępne są tylko tam. Muszą być one jednak zgodne z receptą oraz działaniem.

Farmaceuta – jakie specjalizacje może mieć?

Jeżeli chodzi o rozwój zawodowy w tej profesji dobrze jest doszkalać się po ukończeniu uczelni wyższej. W taki sposób możemy wybrać jedną z wielu specjalizacji, które wymagają dodatkowego zaliczenia zajęć praktycznych. Spośród istniejących do wyboru mamy specjalizację: 

 • farmacja apteczna, 
 • farmacja przemysłowa, farmacja szpitalna, 
 • farmacja kliniczna, 
 • toksykologia,
 • farmacja leków roślinnych.

Kariera farmaceuty – rozwój zawodowy

Ukończenie studiów farmaceutycznych jest to podstawa, a także baza wiedzy przydatnej do wykonywania zawodu właśnie farmaceutyka leki oraz chemia jednak stale się rozwija. Obecnie powstają coraz to nowsze substancje, pomysły, a także technologia wykorzystywana w lecznictwie. To właśnie dlatego istotne jest wymóg, aby co pięć lat poszerzyć swoją wiedzę. Taki obowiązek wymagany jest dla pracowników apteki czy hurtowni farmaceutycznej. Rozliczanie jesteśmy również za udział w szkoleniach, kursach czy różnego rodzaju wydarzeniach publicznych.

Zobacz też: http://www.sisr.pl/farmaceuta-jak-wygladaja-jego-zarobki/

3 powody, dla których warto inwestować w kampanie reklamowe w social mediach

0
3 powody, dla których warto inwestować w kampanie reklamowe w social mediach

Social media to jeden z najważniejszych kanałów komunikacji ze współczesnym klientem. Prawie każdy z nas choć raz dziennie odwiedza portale takie jak Facebook, Instagram, Twitter czy inne. Nie ulega więc najmniejszej wątpliwości, że dobrze stworzony profil społecznościowy firmy będzie świetnym narzędziem do komunikacji. Na co dokładnie wpłynie?

Przyciąganie zainteresowania i poszerzanie bazy klientów

Media społecznościowe służą przede wszystkim komunikacji i rozrywce. Oczywiście, szukamy tam także rzetelnych informacji i możliwości własnego rozwoju, ale wszystko to odbywa się przy współudziale znajomych i sporej dawce dobrej zabawy. Wniosek? Najbardziej interesujące jest to, co jednocześnie bawi.

Jeśli zatem chcesz przyciągać zainteresowanie, powinieneś zdecydować się nie tylko na posty czysto sprzedażowe, reklamujące Twoją firmę i jej produkty lub usługi. Dodaj do tego intrygujące informacje, ciekawostki, których nie można znaleźć na innych stronach, a o których ty wiesz, albo porady. Nie bój się drobnych żartów czy zabawy z odbiorcami.

W efekcie na pewno zyskasz ich zainteresowanie twoim profilem, które szybko będzie się rozszerzało. Media społecznościowe pozwalają na łatwe przesyłanie interesujących postów dalej, co sprawia, że baza potencjalnych klientów może rozrastać się w mgnieniu oka. Każdy nowy, zaciekawiony obserwujący to twój potencjalny, przyszły kupujący, więc utrzymaj jego uwagę.

Budowanie relacji z klientami

Utrzymywanie dobrych relacji z klientami jest jedną z podstaw skutecznego marketingu i zachęcania ich do korzystania z twoich usług i produktów. Dlatego pozwól sobie na dyskusje na Facebooku czy Instagramie. Zachęć swoich klientów, aby zaprezentowali na twoim profilu zdjęcia, na których uwiecznili to, co otrzymali od ciebie. Możesz ich za to nagrodzić ciekawym rabatem lub gadżetem, który będzie przypominał, iż warto trzymać się twojej firmy.

Dzięki budowaniu pozytywnych relacji i dobrej komunikacji, zyskasz szybko wierność swoich fanów, a tym samym będziesz mógł zwiększyć obroty swojej własnej firmy.

Nowe oblicze firmy

Na co dzień twoja firma prezentuje się dość sztywno i bezosobowo? Zmień to, korzystając z mediów społecznościowych. Pokaż swoim klientom, że zatrudniasz ludzi z krwi i kości, którzy przy pracy potrafią też być dobrymi kolegami. Przyjazna atmosfera i uśmiechnięte twarze często mówią klientom więcej, niż sztampowe reklamy, a social media, lepiej niż jakikolwiek inny kanał informacji, pozwalają je przedstawić.

Kampania z profesjonalistami

Jeśli przekonaliśmy cię, iż warto korzystać z kampanii reklamowych w mediach społecznościowych, na pewno zadajesz sobie pytanie: jak to zrobić? Być może do tej pory nie miałeś okazji zajmować się profilem społecznościowym firmy i teraz kłopoczesz się, od czego zacząć.

Z pomocą przyjdą ci specjaliści, których znajdziesz na stronie StudioKreacja.pl. Zajmą się oni dla ciebie kompleksowym tworzeniem strony internetowej, profilu w wybranych mediach społecznościowych czy pełnej kampanii reklamowej na różnych kanałach. Zaufaj ich doświadczeniu i obserwuj, jak szybko przybywa ci fanów.

Usprawnienia zawierania umów w czasie pracy zdalnej

0
Usprawnienia zawierania umów w czasie pracy zdalnej

W obecnym czasie można bez problemu zawierać drogą internetową umowy o dzieło oraz umowy zlecenia. Jest to bowiem bardzo przydatne rozwiązanie zwłaszcza w ostatnich miesiącach, gdy podczas panującej pandemii wiele biur opustoszało, a zatrudnieni pracownicy mieli kontakt ze swoimi pracodawcami tylko przy pomocy systemu zdalnego. Obecnie nowoczesne narzędzia elektroniczne są bardzo pomocne w przygotowywaniu umów o pracę na odległość.

Narzędzia wspomagające zawieranie umów w systemie zdalnym

Panująca pandemia wymusiła na wielu firmach większą elastyczność oraz wprowadzenie nowych procedur i procesów wewnątrz firmy, które miały na celu przede wszystkim unikanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. W obecnym czasie, aby odpowiednio zabezpieczyć interesy obu stron, warto korzystać z dostępnej oferty narzędzi elektronicznych i rozwiązań dostępnych online. Jednym z przykładów jest aplikacja Umownik, która pozwala bardzo kompleksowo i skutecznie przeprowadzić cały proces negocjacji oraz umożliwia zawieranie umowy przez Internet. Działanie aplikacji opiera się na formie dokumentowej, dzięki czemu nie ma konieczności składania klasycznego podpisu. Zawieranie umowy online dzięki wykorzystaniu aplikacji jest bardzo wygodne i szybkie.

Zawieranie umowy z pracownikami na odległość

Warto zaznaczyć, iż kwarantanna, która związana jest z pandemią koronawirusa znacząco wpłynęła na sposób prowadzenia firmy. Obecnie rekrutacja nowych pracowników odbywa się tylko i wyłącznie w systemie zdalnym. Firmy wykorzystują do tego narzędzia które oferuje nowoczesna technologia. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są za pomocą specjalnych wideokonferencji, a także droga telefoniczną. Podczas podpisywania umowy bardzo ważnym elementem jest uzyskanie podpisu pracownika, co w obecnym czasie jest dość skomplikowane. Rozwiązaniem jest w tej sytuacji elektroniczny, kwalifikowany podpis, który ułatwia i przyspiesza znacznie proces zawierania umowy na odległość. Umowa zawarta dzięki narzędziu Umownik jest w pełni zgodna z przepisami i wiążąca dla obu stron.

Wszystkie dostępne narzędzie elektroniczne mają na celu usprawnić działania firm oraz cały proces rekrutacji i zawarcie umowy przez Internet. Jest to w obecnym czasie rozwiązanie, z którego korzysta wiele firm, usprawniając tym samym procesy administracyjne.

ZOBACZ TEŻ